VITALITEIT


Vitaliteit werknemerMedewerker of cliënt

Wat te doen als een werknemer of cliënt dreigt uit te vallen of al is uitgevallen…?

Vitale mensen tonen persoonlijk leiderschap en beheersen de kunst van zelfzorg. Als vitaliteit langdurig ontbreekt ontstaat onmacht en overleven in plaats van leven.

Gebrek aan vitaliteit

Helaas kunnen verschillende factoren zorgen voor een gebrek aan vitaliteit. Door (onbegrepen) geestelijke en/of lichamelijke klachten, door de nasleep van een ingrijpende gebeurtenis, het verwikkeld raken in een lastige situatie of het onvermogen om aan te sluiten op eigen behoeftes. Uitval, ziekteverzuim, een medische molen zijn het resultaat.

Principium Zelfzorg biedt uitkomst in deze situatie.

Wat kan ik doen

Ik leer mensen de taal van hun eigen lijf verstaan. Een bewezen effectieve tool. Dit geeft veel informatie over het daadwerkelijk welbevinden en het gedrag van de persoon. Het leren verstaan van de taal van het eigen lichaam geeft inzicht in het letterlijke en figuurlijke bewegend functioneren van het lichaam in de eigen sociaal-culturele context en leefomgeving. Deze bewustwording geeft keuzevrijheid en creëert zelfsturing. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam heeft dan vrij baan.

Voor wie?

  • Voor werkgevers die hulp willen bieden aan werknemers die dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen.
  • Voor letselschadeverzekeraars die hulp willen bieden aan cliënten na een ingrijpende gebeurtenis.
  • Voor zorgverzekeraars die hulp willen bieden aan cliënten met medisch onbegrepen klachten.

Een win-win situatie ontstaat.

Doel

Principium Zelfzorg laat iemands oorspronkelijkheid weer zichtbaar en voelbaar worden. Het doel is vitaliteit en een duurzame inzetbaarheid.