PERSOONLIJKE COACHING


PERSOONLIJKE COACHINGVoor wie

Voor iedereen die op een effectieve manier naar zichzelf wil kijken. Omdat een ongewenst patroon zich blijft herhalen, omdat je klachten of ongemakken ervaart maar de oorzaak niet kent, omdat je moeite hebt met het aangaan of onderhouden van relaties of gewoon omdat je meer inzicht wilt in je gedrag of gevoel.

Hier kan ik je mee helpen

Het aanzetten van het bewustwordingsproces tot zelfbesef. We zijn vaak gevangen in onbewuste denk- en gedragspatronen die we ooit vanuit zelfontplooiing hebben verworven, maar die in het huidige moment niet meer passen bij wie we werkelijk zijn, of hoe we werkelijk willen leven.

Hoe?

Aan de hand van reflectiegesprekken, (lichaams)bewustwordingsoefeningen en inzet van beeld- en geluidsmateriaal.

Soms is de hulpvraag al heel duidelijk geformuleerd, soms zullen we samen in een gesprek zoeken naar wat jou bezighoudt of tegenhoudt.

Waarom?

Ik beschouw ons lichaam en onze geest als een onlosmakelijke eenheid. Het lichaam is als het ware een archief dat sporen van het verleden draagt. Spierspanning, houding en beweging hangen samen met wat we voelen en wat we denken. Dit is gebaseerd op dat wat we geleerd hebben of dat wat we hebben meegemaakt. Het kennismaken met bestaande denk- en gedragspatronen en het ontdekken van keuzevrijheid, zorgt ervoor dat ‘moeten’ verandert in ‘willen’. Vermoeidheid maakt plaats voor energie. Ongemak verdwijnt en vitaliteit ontstaat. Compassie is het resultaat.

Doel

Principium Zelfzorg laat jouw oorspronkelijkheid weer zichtbaar en voelbaar worden. Het gevolg is het ervaren van verbinding, vitaliteit en (levens)energie!