VERDIEPINGSOPLEIDING VAN KLACHT NAAR KRACHT!


Verdiepingsopleiding Lichaamsbewustzijn

Tijdens deze 4-daagse verdiepingsopleiding maken we kennis met een zestal stijlen van reageren die we inzetten om ervaren ongemak en onveiligheid te maskeren. We zijn ons niet altijd bewust van deze overlevingsstijlen. Deze zorgen voor veel spanningen in het lijf met klachten en vermoeidheid tot gevolg.

Je leert middels de ‘ervaringsdimensie van Lichaamsbewustzijn’ de aanwezige spierspanningspatronen/overlevingsstijlen bij jezelf en bij de patiënt te herkennen en ontmaskeren. Je leert hoe je hieruit kunt bewegen richting vitaliteit en een betekenisvol leven.

Vervolgcursus Lichaamsbewustzijn

Herken jij onderstaande ‘overlevingsstijlen’ bij jezelf en/of jouw patiënt?

 • ‘Moeten’ doorgaan ondanks dat het te veel wordt. Nooit opgeven en het negeren van de signalen van vermoeidheid. Dit levert veel spanningen op in het lijf en zorgt voor onderdrukking van eigen behoeftes. De patiënt die niet kan stoppen en (in stilte) woedend is op de omgeving.
 • ‘Controle houden’ om kwetsing in contact of falen te voorkomen. Dit zorgt voor voortdurende alertheid met verstijving in het lijf. De perfectionist, van buiten alles op orde.
 • Een voortdurend ‘tekort’ ervaren en geen vervulling in jezelf kunnen vinden en eisen blijven stellen aan jezelf en je omgeving. De patiënt, die nooit tevreden is en boos vertrekt.

Overlevingsstijlen uiten zich in ons gedrag, onze persoonlijkheid, onze relaties, ons arbeidsleven en zelfs in de ziekten waarvoor we vatbaar zijn. Ze staan vitaliteit in de weg en zorgen niet zelden voor somatisch onvoldoende verklaarde (chronische) klachten. De ‘overlevingsstijlen’ zijn vaak al op jonge leeftijd ontstaan en ons zo eigen geworden dat deze veelal onbewust aanwezig zijn. Kenmerkende spierspanningspatronen, sensaties, emoties en gedachten zijn het gevolg.

De ervaringsdimensie van ‘Lichaamsbewustzijn’
ontmaskert de overlevingsstijlen
en neemt je mee van KLACHT naar KRACHT!

Doelgroep
Paramedici die de ‘ervaringsdimensie van Lichaamsbewustzijn’ en de kennis van de ontwikkelingspsychologie willen integreren in het werken met mensen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten.

Voorwaarden voor deelname 

 • De basisopleiding ‘Lichaamsbewustzijn als tool tijdens de fysiotherapeutische/paramedische behandeling’ is gevolgd
 • Bereid om het eigen lichaam als instrument in te zetten tijdens de cursus en de eigen overlevingsstijlen te onderzoeken

Programma bestaat o.a. uit de volgende onderwerpen

 • Bewustwording van de lichaamsreacties per overlevingsstijl; de taal van je lijf leren verstaan
 • De 6 overlevingsstijlen/spierspanningspatronen volgens de ontwikkelingspsychologie
 • Het ontstaan en herkennen van spierpantsers bij jezelf en bij de patiënt; een respons van het myofasciale weefsel
 • Behandelmogelijkheden om overlevingsstijlen te doorbreken zodat keuzevrijheid ontstaat
 • Invloed van alexithymie (een verstoorde affect-regulatie) op lichaamsbewustzijn
 • Vragenlijst voor het meten van de 5 domeinen van lichaamsbewustzijn
 • Window of affect tolerance & integration
 • Herkennen van primaire, secundaire en tertiaire emoties
 • Overdracht-tegenoverdracht tijdens de behandeling per overlevingsstijl

Didactische werkwijze

 • Instructievormen: in de vorm van hoorcollege, instructie en uitleg
 • Opdrachtvormen: praktisch- en ervaringsgericht leren. De oefeninstructies zelf uitvoeren en het eigen lijf inzetten als ‘informatie- en leerbron’
 • Zelfstudie: lesstof ter voorbereiding en het geleerde toepassen in de praktijk

Lesmateriaal
Handouts en ander lesmateriaal worden tijdens de cursusdagen uitgedeeld en digitaal verspreid na de cursusdagen.

Docenten
Hilda Aanen
Karin Timmerman


Opleidingsinformatie

DATA 2024:
Opleiding 2024-11 in Westhem: 09/01, 10/01, 29/01, 30/01
Opleiding 2024-12 in Driebergen: 11/06, 12/06, 25/06, 26/06
Opleiding 2024-13 in Bergschenhoek: 03/09, 04/09, 17/09, 18/09
Opleiding 2024-14 in Vught: 12/11, 13/11, 26/11, 27/11

OPLEIDINGSTIJDEN:

Inloop vanaf 9.00 uur, we starten om 9.30 uur. We ronden de dagen af om 17.00 uur.

OPLEIDINGSLOCATIE:

Opleiding 2024-13:
Prachtige locatie op de Isle of Being!
Landgoed Vidaa
Hoeksekade 162
2661 JL BERGCHENHOEK
https://vidaa.nl/

Opleiding 2024-11:
Toplocatie aan het water!
De Pollepleats
De Kat 20
8616 LB WESTHEM
http://www.pollepleats.nl/

Opleiding 2024-12:
Gelegen tegen de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug!
Groot Kruivestein
Gooyerdijk 211
3972 MH  DRIEBERGEN
https://sfeervolleruimte.nl/

Opleiding 2024-14:
Aan de rand van Vught, rustige gelegen!
Kloosterhotel ZIN
Boxtelseweg 58
5261 NE VUGHT
https://kloosterhotelzin.nl/


CURSUS VAN KLACHT NAAR KRACHT!
4-daagse verdiepingscursus

Tijdens de cursus leer je middels de ervaringsdimensie van ‘Lichaamsbewustzijn’ aanwezige spierspanningspatronen/overlevingsstijlen bij jezelf en bij de patiënt te herkennen en ontmaskeren. Je leert hoe je hieruit kunt bewegen richting vitaliteit en een betekenisvol leven.

De ervaringsdimensie van ‘Lichaamsbewustzijn’ ontmaskert de overlevingsstijlen en neemt je mee van KLACHT naar KRACHT!!

Doelgroep
Paramedici die de ‘ervaringsdimensie van Lichaamsbewustzijn’ en de kennis van de ontwikkelingspsychologie willen integreren in het werken met mensen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten.


Accreditatie
28 punten voor het KRF: psychosomatische fysiotherapeut en vakinhoudelijk
28 punten voor het Keurmerk Fysiotherapie: vakinhoudelijk
26 punten voor ADAP
(oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten en overige beroepen vallend onder ADAP)
24 punten voor Verpleegkundig Specialisten
26 punten voor V&VN

Vragen: cursuslichaamsbewustzijn@gmail.com
Contact: Karin Timmerman 06-52364327, Hilda Aanen 06-22708890
Kosten: €1145,- (inclusief cursusmateriaal (handouts), koffie/thee en lunch)
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 22

Inschrijven: gebruik AUB het formulier onderaan deze webpagina.

CRKBO gecertificeerd

CRKBO Geregistreerde Instelling


AANMELDFORMULIER


Verdiepingsopleiding ‘van KLACHT naar KRACHT!’ aanvraag
Cursus ‘Lichaamsbewustzijn als tool tijdens fysiotherapeutische/paramedische behandeling’ reeds gevolgd?

Adresgegevens:


Accreditatie


Betalingsgegevens


Factuur ter attentie van:

(onderstaande mag u leeg laten als de juiste gegevens al hierboven staan)